КЪДЕ КЪЛВЕ

Вижте къде и какво ще ловим през забраната!

Вижте къде и какво ще ловим през забраната!

Задали са се шест дни празници, в които са ясни три  неща – ще се яде крехко агнешко, ще се пие люта ракия и ще се ходи за риба. Bigfish.bg ви пуска пълният списък на разрешените през забраната водоеми, както и данни за някои от тях какво кълве в момента. Екипът на сайта ви пожелава много слука по празниците, че и след това!

Област Благоевград

- водоем между с. Горно Лешко и с. Долно Лешко, общ. Благоевград (махала Хайдушка) – кълве каракуда и уклей

- водоем Блатото над с. Логодаж, общ. Благоевград – кълве каракуда и костур

- баластриера "Бистрака" под моста за с. Покровник – излизали са уклеи и бабушки тези дни, имало е колеги да търсят щука, но със сромни резултати.

- яз. Бели брег, гр. Сандански;

- водоем "Ормана" до Пресевната в местност "Ормана", гр. Гоце Делечев;

- напоителен канал „Топлика" от главния път свързващ гр. Гоце Делчев - Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичащ канала – лови се кефал, уклей и бабушка.

- яз. "Самуилово", с. Самуилово, общ. Петрич;

- водоем "Марена" до с. Марикостиново, общ. Петрич;

- водоем "Помпата" – с. Първомай, общ. Петрич;

- втори водоем до завод за релета, с. Баня, общ. Разлог.

Област Бургас

- баластриера "Дупките", гр. Бургас – лови се уклей

Област Варна

- микро язовир "Комунари", с. Комунари – каракуда и бабушка

- корекциите на старо корито на река "Голяма Камчия" в местността "Подкончовиц" и местността "Каплиш", общ. Дългопол – върви каракуда и бабушка

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра – във всички тях основен обект е щуката, могат да се търсят и мирни риби, най-вече каракуда

- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на гр. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;

- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица;

стари речни корита на р. Росица:

- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;

- землище на с. Михалци, общ. Павликени.

баластриери

- землище на с. Дичин, община Павликени;

- землище на с. Писарево;

напоителни и отводнителни канали:

- местност "Блатото", гр. Свищов – запад.

Област Видин

- р. Тополовец в участъка от моста на главен път Е -79 до с. Слана Бара – кълве кефал и уклей

- яз. "Дъбравка", общ. Белоградчик;

- яз. "Дреновец" в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от северната страна на водоема – уклей, костур, бабушка

- яз. "Кула", общ. Кула – бабушка, уклей, каракуда

- напоителен канал между с. Антимово и с. Кутово, общ. Видин.

Област Враца

- яз. "Лиляче" – в землището на с. Лиляче, общ. Враца – каракуда, бабушка

- р. Ботуня от моста на гр. Криводол по поречието на реката до землищната граница със с. Ракево, общ. Криводол – кефал и уклей

- р. Скът от „Мишонски мост" до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия – кълве кефал в момента

Област Габрово

- река Росица – участък в централна градска част от моста на "Кольо Фичето" до първия бент по течението под "Старата Баня" – излиза кефал, мренки и ситен уклей

- река Янтра – участък в централна градска част от "Лъвов мост" по течението и, до мост "Христо Ботев" под хипермаркет "Кауфланд" – кефал, уклей

Област Кюстендил

- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил – там в момента може да се търси щука и костур, има и каракуда и още мирни риби

- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;

- водоем с. Самораново, общ. Дупница.

Област Кърджали

И на трите водоема може да се лови каракуда, костур и бабушка

- яз. "Охлювец", общ. Кърджали

- яз. "Жинзифово", общ. Кърджали;

- яз. "Сливарка -1", общ. Крумовград.

Област Ловеч

- яз. "Сопот" с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – платика, бабушка и уклей

- воден обект "Блато", с. Йоглав – препоръчваме да се търси щука на спининг и каракуда на плувка

- в пъстървовата зона на горното течение на река "Златна панега" от извора до Еко-пътеката на входа на гр..
[16:28:59] stanil yotov: - в пъстървовата зона на горното течение на река "Златна панега" от извора до Еко-пътеката на входа на гр. Луковит. Разрешен риболов само за пъстървови видове риба;

- водоем „Зореница" - намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;

- яз. "Гаргулица", землището на гр. Ябланица – слаби резултати, излизат редки каракуди
 
Област Монтана

- яз. "Огоста" в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения учасътк находящ се на 400 м заподно от водовземната кула до началото на полуостров "Расника" – уклей, костур и редки каракуди

- баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;

- баластриерни водоеми в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана;

- блато в кв. „Момин брод", гр. Лом – колегите са търсили щука тези дни, но е имало само редки удари

Област Пазарджик

- баластриера, с . Бошуля – има костур, щука, уклей, бабушка и каракуда. Предполага се, че през празниците ще бъде голяма навалица

- баластриера, с. Лозен;

- бластриера, с. Динката – кълве каракуда и бабушка

- студен канал на р. Марица при с. Синитово;

- студено пере при „Фазанарията";

- малък гьол – с. Звъничево – щука, костур и каракуда

Област Перник

- рудничните езера в гр. Перник – има редки щуки

- сгуроотвали (утайници) в кв. Калкас , гр. Перник – щука и каракуда

- руднично езеро в с. Драгичево, общ. Перник

- руднично езеро в с. Кладница, общ. Перник;

- езеро в с. Рударци, общ. Перник – риболовът там е слаб, няма отзиви за улов на щука, хващат се дребосъци

- отводнителните канали около р. Арката (р.Блатото), общ. Радомир – окол Беланица се вадят каракуди и бабушки, имало и щука, но повечето дребна.

Област Плевен

- яз. "Горни Дъбник" – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира – общ. Долни Дъбник – там се плаща 5 лв на излет или 15 лв годишна карта. В момента се лови бабушка, платика и костури

- баластриери "Витски блата", общ. Плевен;

- язовир "Тотлебенов вал", общ. Плевен;

- баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг – последните отзиви са за слаб риболов, иначе има костур, каракуда и щука

- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър – място №1 за щукарите в региона! Имате на разположение общо 6 водоема, всички от които държат щука. През празниците обаче ще е лудница, затова е по-добре да обикаляте със спининга по водоемите и да търсите къде има активна риба.

- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;

- отводнителен канал в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща, гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път, свързващ гр. Левски със с. Асеновци;

- Кретско блато, с. Крета, общ. Гулянци.

Област Пловдив

- яз. "Домлян" – в момента отзивите са, че има уклей, бабушка и кефал

Област Разград

- яз. "Бяла пръст" /Папаза/, гр. Разград.

Област Русе

- старото корито на р. Янтра с наименование „Кривушата", находящо се на десния бряг на река Янтра между гр. Бяла и с. Каранци – лови се каракуда, има и щука, но засега рибата не е много активна.

- стари корита на река Янтра, находящи се на левия бряг на река Янтра в района на гр. Бяла – бивши стари рибарници с № 1,2,3,4,5 и 6.

Област Силистра

- рибарник "Чатал кулак", местност Чатал Кулак;

- яз. "Орехов кулак";

- язовирът в село Полковник Ламбриново.

Област Сливен

На трите баластриери по-долу може да се търси щука:

- баластриера "Крушарска дупка", с. Крушаре, общ. Сливен;

- баластриера "Сливенска дупка", с. Мечкарево, общ. Сливен;

- баластриера "Мечкаревска дупка", с. Мечкарево, общ. Сливен;

- яз. "Щоките", с. Кортен, общ. Нова Загора;

- яз. "Чилията", с. Загорци, общ. Нова Загора;

- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област Смолян

- яз. "Тешел" – има мирни риби, както и пъстърва.

- яз. "Златоград".

Област София

- бент "Панчарево” – кълве в момента бабушка, уклей и каракуда

- водоем "Жеков вир" – бабушка, уклей, костур, има и редки щуки

- баластриери в землището на с. Мрамор – в момента излиза каракуда

- баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София) – лови се бабушка и уклей, може и по някой костур на рибка. Щуката е рядка, но също я има.

- баластриери в землището на с. Долни Богров – пълно мъртвило, не ходете там..

- баластриери в землището на с. Негован – кълве уклей

- баластриери в землището на с.Чепинци – кълве уклей

- баластриери в землището на с.Световрачене – има щука, но не е гъста, както и каракуди и бабушки. Уклеят е от дребните.

- баластриери в землището на с.Челопечене – там върви хубав риболов на уклей, но само в канала в северната част.

- езерото в жк. "Дружба 1" – труден водоем, повече става за разхождане на кучетата. Ловят само майсторите и местните, останалите най-често са капо. Ако искате хора и кучета да се прескачат върху главите ви, това е вашето място!

Област Стара Загора

Във всички баластриери по-долу в момента се прави много добър риболов на платика, морунаж, бабушка и уклей. Препоръчваме Шаново!

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;

- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, община Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени)  на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж.

баластриера 1 (отворена) в землището на община Мъглиж (т.нар "Аксаков гьол").

Област Хасково

- яз. "Стамболийски", общ. Хасково;

- яз. "Орешец", общ. Харманли;

- яз. "Гледка", общ. Стамболово;

- яз. "Конуш", общ. Хасково ;

- старото речно корито "Златополе" /Западната част/, общ. Димитровград;

- яз. "Големият извор", с. Димитровче, общ. Свиленград;

- яз. "Кропст", общ. Димитровград.

Област Шумен

- баластриера, с. Радко Димитриево;

- яз. "Свинеугояване", гр. Шумен;

- яз. "Върбица";

- яз. "Маломир".

Област Ямбол

- баластриерен водоем „Долен герен", гр. Елхово;

- отводнителен канал „Дере – 3", землището на с. Безмер;

- яз. "Болярско – 2", землището на с. Болярско;

- баластриерни водоеми „Кукоревски дупки";

- гребен канал Ямбол – северна част.

30.04.2013

Коментари

Име

Коментар

оставащи символа

Моля въведете следния текст, за да изпратите Вашия коментар.

Седмичен бюлетин

Абонирайте се за новини и промоции

Намерете ни в FACEBOOK

Интервю

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Над 100 000 евро плуват в Дунав

Австрийската полиция работи по необикновен случай. Служителите на реда се опитват да установят как над 100 000 евро в банкноти от по 100 и 500 евро са се озовали в р. Дунав, предаде "Ройтерс". До момента разследването няма информация за извършено в областта на В... още